Bestyrelsen i Borgerforeningen

Borgerforenings bestyrelse består af 7 medlemmer. Formand og kasserer bliver valgt direkte på generalforsamlingen, henholdsvis i lige og ulige år. Afholdes sidste mandag i februar.

Formand Ole Nielsen, Damvejen 8, Tlf: 61690479, mail: onuttrup@gmail.com

Næstformand Anna Randa, Bavnehøj 5, Tlf: 29936546, mail: annaranda1985@gmail.com

Kasserer Per Viderup, Vejrholm 11, Tlf: 60607468, mail: perviderup@gmail.com  

Sekretær Kathrine Yde Vittrup Jensen, Overvejen 22, 

Medlem Patrick Olofsen Bak, Vejrholm 41 b 

Medlem Leo Froulund Gøttler, 

Medlem Christian Bækgaard, Ved Dammen 7