Borgerforeningen

ØSTER UTTRUP BORGERFORENING

Øster Uttrup Borgerforening er stiftet 1. april 1949 og har hjemsted i Øster Uttrup. Borgerforenings
formål er:  At varetage byens, borgernes og medlemmernes interesser

 Vi vil gerne have jer med i Øster Uttrup Borgerforening.

Hvorfor være medlem?

Først og fremmest fordi I bor her og at I gennem medlemskabet er med til at bestemme, hvad der skal ske med vores dejlige by.

Dernæst fordi borgerforeningen varetager en række opgaver, som du/I også har glæde af, herunder kontakten til myndighederne, for at sikre, at de passer på vores veje og anlæg og nærmiljø

Borgerforeningen er også arrangør af en del af de aktiviteter, der sker i byen.

Her kan nævnes:

 *  Fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle

*  Dilettant eller Revy med efterfølgende bal*  Ren by, Grøn by grundlovsdag, hvor vi går en tur i byen og rydder op på fællesarealerne

* Sct. Hans fest med grill

*  Loppemarked den første weekend i august

*  Udflugt for foreningens pensionister

*  Høstfest

* Juletræsfest med børneteater

*  Naturlegeplads nede ved Dammen

*  Udlejning af forsamlingshus selvfølgelig billigere for foreningens medlemmer

* Årlig generalforsamling

 

Medlemskab koster 300 kr. for en familie – 150 kr. for pensionister og enlige.

Efter 1 års medlemskab gives der rabat ved lån af forsamlingshuset, der ejes
af borgerforeningen,

Vi vælger hvert år til en borgmester og 2 rådmænd, som er med til at sætte liv i kludene i byen.

De arrangerer eks. fællesspisning, tur til Fårup sommerland, Juletræshentning, bankospil, øl smagning, hvad de nu kan finde på.

Vi har solgt den gamle brugs for 1 kr. for at bevare liv i byen,  til “BrugsHuset” der er blevet et foreningshus.
Kig ned i huset en lørdag ved frokosttid, så vil du møde mange bysbørn og kan få dig en let frokost for 25,-kr.

*  Lokalplanen for Øster Uttrup kan hentes her som pdf. 08-035 lokalplan for Landsbyen Øster Uttrup


Du er velkommen til at skrive til borgerforeningen på nedenstående link, hvis du har nogle spørgsmål du vil have svar på.
Kontakt Borgerforeningen

Hjertelige velkommen til vores dejlige by.

Med venlig hilsen

ØSTER UTTRUP BORGERFORENING