Bestyrelsen i BRUGSHUSET

BRUGSHUSETS bestyrelse består af 7 personer. Den årlige generalforsamling er en torsdag sidst i marts. Formanden vælges af den siddende bestyrelse. Her sidder også en brugerrepræsentant.

Formand Carin Juul, Damvejen 6, Tlf: 25579005, mail: carinjuul@gmail.com

Næstformand Karin Johansen(spejderrep.), Markvejen 20, Tlf: 40560773, mail: ceciliedal@mail.dk

Kasserer Jens Nygaard(lokaleansvarlig), Ved Trekanten 2, Tlf: 21923005, mail: til@don-olsen.dk

Sekretær Niels Brusgaard, Vejrholm 21D, Tlf: 60886175, mail: nbrus@gug-skole.dk

Medlem Carsten Brix Froulund, Kystvejen 22, Tlf: 24435038, mail: carstenfroulund@gmail.com

Medlem Peter Jørgensen, Ved Trekanten 16B, Tlf: 40160160, mail: brinken7@hotmail.com

Medlem Joan Gaardsøe, Hulvejen 15, Tlf: 26753107, mail: joanhca@yahoo.dk